Hovenier Vleuten
Image default
Bedrijven

Legionella beheersplan

Een Legionella beheersplan is een document dat beschrijft hoe een organisatie de verspreiding van de bacterie Legionella in haar waterinstallaties voorkomt en bestrijdt. Deze bacterie kan leiden tot de ziekte legionellose, een ernstige infectie die kan leiden tot longontsteking. In deze tekst zullen we ingaan op de wet- en regelgeving rondom het opstellen van een Legionella beheersplan, de stappen die worden genomen om het plan te implementeren en de verantwoordelijkheden van de organisatie in het kader van het beheer van Legionella.

 

Wet- en regelgeving rondom het opstellen van een Legionella beheersplan

Er zijn verschillende wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op het opstellen van een Legionella beheersplan. In Nederland is de Arbowet van toepassing, die verplicht dat organisaties maatregelen treffen om de gezondheid van hun medewerkers en bezoekers te beschermen tegen besmetting met Legionella. Dit betekent dat organisaties verplicht zijn om een Legionella beheersplan op te stellen en te implementeren.

 

Stappen die worden genomen om het plan te implementeren

Er zijn verschillende stappen die worden genomen om een Legionella beheersplan te implementeren. De eerste stap is het identificeren van de risico’s voor besmetting met Legionella in de waterinstallaties van de organisatie. Hierna worden maatregelen genomen om deze risico’s te verminderen, zoals het regelmatig onderhouden van de waterinstallaties en het toepassen van desinfectiemiddelen. Daarnaast moeten er controles uitgevoerd worden om te beoordelen of de maatregelen effectief zijn.

 

Verantwoordelijkheden van de organisatie in het kader van het beheer van Legionella

Er zijn diverse verantwoordelijkheden waar een organisatie aan moet voldoen in het kader van het beheer van Legionella. Hieronder zetten we enkele van de belangrijkste verantwoordelijkheden op een rijtje:

-Het opstellen en implementeren van een Legionella beheersplan en het regelmatig updaten hiervan.

-Het regelmatig monitoren van de waterkwaliteit en het uitvoeren van risicoanalyse.

-Het onderhouden van de waterinstallaties en de toepassing van desinfectiemiddelen.

-Het opleiden van medewerkers over Legionella en hoe men hiermee om kan gaan.

-Het houden van een logboek bij waarin de genomen maatregelen en resultaten worden gedocumenteerd.

https://www.leever.nl/legionella-beheersplan/