Hovenier Vleuten
Image default
Zakelijke dienstverlening

De veiligheidsdiensten van G4S

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner om de veiligheid binnen jouw bedrijf te verhogen, dan is G4S Veiligheidsdiensten een goede keuze. G4S Safety solutions is een prima partner om de veiligheid op de werkvloer en tijdens projecten te bewaken. De veiligheidsexperts van G4S kunnen daar een adviserende rol bij aannemen. Er wordt een veiligheidsanalyse gemaakt, advies gegeven en er kunnen plannen worden opgesteld. Bovendien is het mogelijk om professionals in te zetten die zich daadwerkelijk op de werkvloer bewegen. Het voordeel hiervan is dat onveilige situaties meteen worden opgemerkt en er dus ogenblikkelijk kan worden ingegrepen. Globaal kunnen de veiligheidsdiensten van G4S worden ingedeeld in een drietal categorieën, namelijk veiligheidstoezicht, brandweer en veiligheidskunde.

Veiligheidstoezicht

Met veiligheidstoezicht wordt bedoeld het fysiek aanwezig zijn van experts op de werkvloer of bij projectmatige werkzaamheden. Deze experts houden in het oog of alles veilig verloopt en grijpen in wanneer dat nodig blijkt te zijn. Binnen het veiligheidstoezicht is een onderscheid te maken tussen verschillende functies. Zo heb je de mangatwacht of buitenwacht die preventief toezicht houdt op de medewerkers en ze aanspreekt als er niet volgens de voorschriften wordt gewerkt. Indien nodig wordt alarm afgegeven en hulpdiensten ingeschakeld. De gaswacht wordt ingeschakeld wanneer er wordt gewerkt met gassen en er dus risico bestaat dat deze vrij komen. De gaswacht doet metingen om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. De veiligheidstoezichter heeft kennis van de regels en voorschriften en controleert of deze worden nageleefd. Bovendien zal hij als brandwacht optreden. Hoe het veiligheidstoezicht verloopt wordt bepaald door de coördinator. Een deel van zijn taken is het inventariseren van zwaktes en risico’s binnen het bedrijf en stelt aan de hand daarvan vast wat de doelstelling is en welke handelingen er moeten worden verricht. Een speciale functie is weg gelegd voor de DLP’er, ofwel Deskundig Leidinggevende Projecten. Deze persoon wordt ingezet wanneer het gaat om verontreiniging van grond en/of water waardoor er risico’s optreden voor de gezondheid van mensen en het milieu. De DLP’er is tegelijkertijd werkzaam als KVP’er (Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon) die deskundige is op het gebied van grondsanering.

Brandweer en veiligheidskunde

Het brandweerteam van G4S staat klaar om in te grijpen in het geval van brand of een ongeval. Vaak gaat dit in samenwerking met de publieke brandweer. De veiligheidskundigen van G4S houden zich bezig met de veiligheid op de werkplaats van een klant. Deze deskundigen worden MVK genoemd, Middelbaar Veiligheidskundige.